Mobilās lietotnes bērniem

Bērnu burtu, alfabēta, ciparu un skaitīšanas mācīšanai.

Мобильные приложения для детей

Для обучения детей буквам, алфавиту, цифрам и счету.


Latviešu alfabēts bērniem

Latviešu alfabēts bērniem ir izglītojoša lietotne bērniem. Aplikācija palīdz bērnam apgūt latviešu alfabētu. Pats pieteikums ietver pilnu latviešu alfabētu un ir pilnīgi brīvi lietojams. Nospiežot katru burtu, tiek parādīts vārds, kas saistīts ar šo burtu. Varat arī nospiest, un vārdi tiks izrunāti, lai bērns varētu saprast, kā vārds tiek izrunāts.

Latviešu alfabēts bērniem - это обучающее приложение для детей. Приложение помогает ребенку освоить латышский алфавит. В само приложение входит полный латышский алфавит и является абсолютно бесплатным для использования. При нажатии каждой буквы, выдается слово связанное с этой буквой. Также можно нажать и слова будут проговариватся чтобы ребенок мог понять как слово произносится.

Latviesu alfabets berniem

INSTALL Latviešu alfabēts bērniem

 

 

 

Tiek izstrādātas citas lietotnes ... drīzumā

Остальные приложения в разработке ... скоро будут


Bernibas Sala | Mobilās lietotnes bērniem | Мобильные приложения для детей